Wellness i SPA centar

Elektrika / Dojava požara / ViK / Strojarstvo / Sprinkler

Wellness 9400  m2

  • Najsofisticiraniji SPA u Europi
Faze:

Idejna, Glavna, Izvedbena

Godina:

2008

Lokacija:

Novi Vinodolski