Arena centar

Elektrika / Dojava požara / ViK / Strojarstvo / Sprinkler

Shopping centar 186 000 m2

  • 3 Trafostanice /ukupno 14MW
  • 3 Diesel agregatska postrojenja 720kVA
  • Šinski razvod 2420m
  • Sustav upravljanja rasvjetom KNX – 12 razvodnih ormara
  • Sustav alarmnog i općeg ozvučenja– 5 komunikacijskih ormara
  • Sustav dojave požara – 32 petlje/2500 elemenata
  • Rješenje odvodnje oborinske i zauljene kanalizacije preko linijskih rešetki
  • Projektna dokumentacija MEP-a za uređenje više od 50% lokala
  • Više od 200 trgovina
  • Interijer-dizajn rasvjete – internacionalni ured
Faze:

Idejna, Glavna, Izvedbena

Godina:

2010